In deze tweedaagse cursus ligt de nadruk op aanleren van hands-on vaardigheid in het uitvoeren van musculoskeletale echografie, het interpreteren van de echografische beelden en de vertaling ervan naar de fysiotherapeutische praktijk. 

Musculoskeletale echografie is aan een opmars bezig en is een veelbelovende discipline binnen de fysiotherapiepraktijk. Echografie wordt meer en meer ingezet om een beter inzicht te krijgen in de aard en de ernst van de klachten waarmee de patiënt zich aanmeldt.  

Echografie ondersteunt het diagnostisch en therapeutisch handelen en op basis van de gemaakte beelden ben je beter in staat een inschatting te maken wat betreft het beleid, prognose en duur van het herstel. 

In deze basiscursus zet je je eerste stappen in het scannen van enkele specifieke lichaamsregio’s. Je leert hoe je de schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel volgens een vooropgesteld protocol kunt scannen.  

Je leert daarbij een aantal veel voorkomende indicaties echografisch te herkennen en te interpreteren. We bekijken tevens hoe je de beelden kunt linken aan je klinisch onderzoek. Op die manier versterk je je klinisch redeneerproces ten behoeve van je fysiotherapeutische werkdiagnose. Daardoor levert echografie een waardevolle bijdrage aan de effectiviteit van jouw fysiotherapeutisch handelen en aan jouw rol als fysiotherapeut in de (eerstelijns)gezondheidszorg. 

De inhoud van de cursus

Tijdens de introductiecursus krijg je theoretische achtergrond over echografie en over welke plaats het inneemt binnen de klinische setting. Daarnaast leer je handelen volgens de richtlijnen uitgevaardigd door ESSR. In het tweede deel van deze introductiecursus leer je het echografietoestel praktisch te bedienen. 

Lesblokken: schouder, elleboog en pols, heup, knie en enkel.

Tijdens de lesblokken krijg je anatomische kennis over de onderwezen structuren en leer je deze te scannen. Daarnaast leer je bepaalde pathologieën met betrekking tot de onderwezen structuren herkennen. 

Het programma wordt steeds als volgt opgebouwd. Eerst wordt de anatomie van de regio herhaald met focus op driedimensionale anatomische kennis. Daarna wordt een demo gegeven van de ESSR-protocollen met aandacht voor uitgangshouding, probeplaatsing, referentiepunten en te beoordelen structuren. Vervolgens worden deze praktische vaardigheden uitgebreid ingeoefend. 

Tenslotte gaan we telkens dieper in op frequent voorkomende pathologieën met betrekking tot de onderwezen structuren. 

Lesblok schouder 

 • Hydrops glenohumeraal en AC 
 • Bursitis 
 • Letsels van de posterieure rotator cuff (calcificatie, tendinopathie, full thickness ruptuur) 
 • Tendinopathie M. Biceps brachii 
 • Posterieur labrum en posterieure recessus 
 • Dynamische evaluatie subacromiaal conflict 

Lesblok elleboog en pols 

 • Tendinose distale bicepspees 
 • Hydrops anterieure recessus 
 • Tendinopathie gemeenschappelijke extensorenpees 
 • De Quervain tendinopathie 
 • Carpal tunnel syndroom 

Lesblok heup 

 • Hydrops 
 • Bursitis trochanterica 
 • M. Tensor fasciae latae en M. Sartorius 
 • Tendinopathie M. Iliopsoas, M. Rectus femoris 
 • Tendinopathie Mm. Adductores 

Lesblok knie en enkel 

 • Calcificatie / intratendineuze cleft pees M. Quadriceps 
 • Tendinopathie patellapees 
 • Letsels MCL 
 • Bursitis pes anserinus 
 • Iliotibiaalbandfrictiesyndroom 
 • Letsels lig. talofibulare anterius 
 • Letsels lig. calcaneofibulare 
 • Tendinopathie / ruptuur achillespees 
 • Fasciitis plantaris 

Aantal contacturen:  
14 - 2 aan eengesloten lesdagen

Totaal aantal studie-uren (punten):  
16 (contacturen + 4 uur voorbereiding) 

Aantal deelnemers:  
Maximaal 27 

Toetsing:  
Er wordt geen toets afgenomen               

Certificaat:  
Bij 100% aanwezigheid 

De kosten voor deze cursus bedragen 599,- euro incl. hand-outs, digitale leeromgeving, koffie, thee, lunch en frisdranken.  

Er is nog geen e-learning ontwikkeld voor deze cursus.  

Deze cursus is nieuw bij Fysiolinks. Zodra we reviews hebben, voegen wij ze toe. 

Andere ervaringen lezen of zelf een ervaring achterlaten?

Kijk op klantenvertellen.nl/reviews/

Startdatum Maand Variant Plaats

Aangedreven door Eduframe

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Fysiolinks houdt je sterk in je vak met de nieuwsbrief voor kennis en vaardigheden die écht bijblijven.