De gevorderde 2-daagse advanced module bovenste extermiteit bouwt verder op de kennis en vaardigheden aangeleerd in de basismodule. Deze module vertrekt telkens vanuit een pijnzone met een korte herhaling van de spieren van het bovenste extremiteit aangereikt in de basismodule. Daarna wordt op een systematische manier van alle nieuwe spieren de anatomie doorlopen, de locatie van de meest voorkomende triggerpoints gepalpeerd en de meest geschikte dry needlingtechniek gedemonstreerd en geoefend. Na het beëindigen van deze module is de cursist in staat om met de aangeleerde technieken zich verder te specialiseren in de praktijk.

Overzicht Spieren;

Dag 1

m. extensor digitorum, m extensor indicis, m.extensor carpi ulnaris, m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. splenius cervicis, mm. multifidi /rotatores, m. semispinalis cervicis,  m. pronator teres, m.flexor carpi radialis, m. palmaris longus,

Dag 2

m. flexor digitorum supeficialis, m. flexor carpi ulnaris, m. anconeus, m. flexor policis longus, m. supinator, m. brachialis, m. coraco brachialis, , m. subscapularis, m. ters minor, m. romboideï, m. serratus posterior superior, m. serratus anterior.

Aantal contacturen                                        
14 (2 dagen)  

Totaal aantal uren studie uren (punten)
18 (contacturen + 4 uur voorbereiding)

Aantal deelnemers
Maximaal 25

Toetsing                                                           
Er wordt geen toets afgenomen

Certificaat                       
Bij 100 % aanwezigheid

De kosten voor deze cursus zijn 595,- euro (geen btw) incl. koffie, thee, lunch en frisdranken, de handouts én toegang tot de digitale leeromgeving van de cursus met uigebreide online naslag mogelijkheden. Er zijn tijdens de praktijk vier ervaren docenten aanwezig.

Er is nog geen feedback op deze cursus.

StartdatumMaandVariantPlaats

Aangedreven door Eduframe