De gevorderde 2-daagse module dry needling van het onderste kwadrant bouwt verder op de kennis en vaardigheden aangeleerd in de basismodule. Deze module start met een korte herhaling van de spieren van het onderste kwadrant aangereikt in de basismodule. Daarna wordt op een systematische manier  van elke nieuwe spier de anatomie doorlopen, de locatie van de meeest voorkomende triggerpoints gepalpeerd en de meest geschikte dry needlingtechniek gedemonstreerd en ingeoefend. Per drie tafels is een ervaren docent aanwezig, die continu feedback kan geven. 

 

Overzicht spieren

Dag 1

m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. peroeneus tertius, m. extensor hallucis longus, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m pectineus, m. adductor longus.brevis, m.gracilis, m.adductor magnus, m.popliteus, m. plantaris.

Dag 2

m. tensor fascia lata, m. iliopsoas, m. sartorius, m. quadratus lumborum, m. longissimus thoracis, m illiocostalis thoracis, m. iliocostalis lumborum, mm. multifidi thor/lumb, m. priformis, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, m. tibialis posterior.

Aantal contacturen                                        
14 (2 dagen)

Totaal aantal uren studie uren (punten)                                                   
18 (contacturen + 4 uur voorbereiding)

Aantal deelnemers
Maximaal 25

Toetsing                                                           
Er wordt geen toets afgenomen

Certificaat                       
Bij 100 % aanwezigheid

De kosten voor deze cursus zijn 595,- euro (geen btw) incl. koffie, thee, lunch en frisdranken, de handouts én toegang tot de digitale leeromgeving van de cursus met uigebreide online naslag mogelijkheden. Er zijn tijdens de praktijk vier ervaren docenten aanwezig.

Er is nog geen feedback aanwezig

StartdatumMaandVariantPlaats

Aangedreven door Eduframe