test

Changing pain and movement behaviour in chronic low back pain – using Peter O’Sullivan’s cognitive functional therapy

Rug

Peter O'Sullivan heeft een onderzoek en behandelaanpak ontwikkeld met de naam 'Cognitive Functional Therapy' (CFT). CFT is een aanpak voor het behandelen van pijnstoornissen waarbij rekening wordt gehouden met factoren in het bio-psychosociale spectrum die bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van een pijnstoornis. Het biedt een logisch raamwerk waarmee de fysiotherapeut zowel het klinisch redeneren, de diagnose, als de  behandeling doelgericht kunnen uitvoeren. CFT integreert cognitieve strategieën en functionele revalidatie om provocerende bewegingen en gedrag te veranderen die pijn veroorzaken en handhaven.

Deze aanpak is ontwikkeld door het samenbrengen van hedendaagse wetenschappelijke literatuur en een verzameling van origineel onderzoek geleid door Prof Peter O'Sullivan en een team van internationale onderzoekers. Er is bewijs dat de CFT-aanpak betere klinische resultaten oplevert dan de huidige praktijk bij het behandelen van a-specifieke chronische lage rugklachten.

De tweedaagse workshop schetst het classificatiemodel van Peter O'Sullivan voor het onderzoek en de behandeling van complexe pijnstoornissen in de rug. De workshop is dynamisch, interactief en praktisch. Het omvat patiëntendemonstraties, klinisch redeneren en geeft fysiotherapeuten vaardigheden in diagnostiek en revalidatie van CFT-interventies voor specifieke stoornissen. Wees voorbereid op het veranderen van je overtuigingen bij de revalidatie van chronische rugpijn als je je aanmeldt voor deze workshop.

Je expert voor deze cursus is Kjartan Vibe Versum, een van de internationale onderzoekers die intensief samenwerkte met Peter O'Sullivan om de CFT-interventie te ontwikkelen.

 

Peter O'Sullivan has developed an assessment and treatment approach called ‘Cognitive Functional Therapy’ (CFT). CFT is an approach to the management of pain disorders that considers factors across the biopsychosocial spectrum that contribute to the development and maintenance of a pain disorder. It provides a logical framework allowing skilled clinicians both diagnose, triage and target management where appropriate. CFT integrates cognitive strategies and functional rehabilitation to change provocative movement and cognitive behaviours that provoke and maintain pain.

This approach has been developed through a combination of synthesis of contemporary scientific literature and a body of original research led by Prof Peter O’Sullivan and a collaborative team of international researchers. There is emerging evidence that the CFT approach provide better clinical outcomes than current best clinical practice in the management of non-specific chronic spinal pain.

This unique 2 day workshop outlines Peter O'Sullivan’s classification model for the assessment and management of complex back pain disorders. The workshop is dynamic, interactive and practical. It includes patient demonstrations, clinical reasoning and equips physiotherapists to develop skills in diagnostics as well as the design of CFT interventions for specific disorder. Be prepared to change your beliefs about back pain if you sign up for this workshop.

Your instructor on this course will be Kjartan Vibe Versum who is one of the international researchers who worked intensively together with Peter O'Sullivan to develop the CFT intervention.

In this 2-day workshop a bio-psycho-social classification model for the assessment and management of chronic low back pain disorders will be presented. Within this model a management approach called ‘cognitive functional therapy’ for chronic back pain disorders will be outlined. This approach represents an integrated cognitive and movement / lifestyle behavioural approach to management these complex disorders. 

This workshop draws together current knowledge from Peter O’Sullivan’s ongoing clinical work and collaborative ground breaking research around the world (Australia, Belgium, Norway and Ireland) investigating the classification and management of chronic low back pain disorders. The workshop is dynamic, interactive and practical. It includes patient demonstrations, clinical reasoning and equips physiotherapists to develop skills in diagnostics as well as the design of CFT interventions for specific disorders.

Course objectives

  • Overview of the back pain diagnosis, the evidence and management dilemma
  • Potential multidimensional underlying mechanisms to pain
  • Overview of the clinical reasoning framework of low back pain disorders
  • Develop the communication skills acquired to deal with complex pain problems
  • Develop competency in designing the cognitive component to the motor learning interventions

Aantal contacturen                                           Totaal aantal uren studie uren (punten)
14 (2 dagen)                                                             18 (contacturen + 4 uur voorbereiding)

Aantal deelnemers
Maximaal 25

Toetsing                                                                   Certificaat
Er wordt geen toets afgenomen                       Bij 100 % aanwezigheid

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn 550,- euro (geen btw) incl. kofie, thee, lunch en frisdranken, de handouts en een jaar lang toegang tot de digitale leeromgeving van de cursus.

Startdatum Maand Variant Locatie Planning Bezet/Totaal

Powered by Eduframe