Ann Cools, Prof. Dr.

Ann Cools, Prof. Dr.


Docent Ann Cools

Docent afdeling kinesitherapie & revalidatiewetenschappen Universiteit Gent, auteur diverse nationale en internationale publicaties schouder revalidatie Ann Cools, PT, PhD is een fysiotherapeut, deeltijds verbonden aan de Universiteit Gent in België, deeltijds aan de dept of Occupational and Physical Therapy en the Institute of Sports Medicine, Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen, Denmark.

Het onderwerp van haar wetenschappelijk onderzoek en klinische expertise is schouderrevalidatie in het algemeen, en de scapulaire betrokkenheid in schouderklachten en sportspecifieke schouderrevalidatie in het bijzonder. Zij behaalde haar doctoraal proefschrift in 2003, met als onderwerp de scapulaire spierrekrutering bij bovenhandse sporters met schouderklachten. Sindsdien heeft ze vele internationale manuscripten gepubliceerd, diverse hoofdstukken in boeken geschreven, en is ze een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Ze verzorgt internationaal schoudercursussen bij diverse organisaties. Ze was van 2008 tot 2016 hoofd van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Universiteit Gent, was stichtend lid en voorzitter van de European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation, en was in 2017 mede-oprichter van het Schoudernetwerk Vlaanderen.


Cursussen:
Basis cursus schouderklachten met Prof. Dr. Ann Cools(Level I)
Advanced cursus schouderklachten met Prof. Dr. Ann Cools(Level II)
Level III schoudercursus met Prof. Dr. Ann Cools
Return to Sport; the shoulder in sports medicine met Prof. Dr. Ann Cools en Dr. Frederik Johansson