De gevorderde tweedaagse module Dry Needling van het onderste kwadrant bouwt verder op de kennis en vaardigheden aangeleerd in de basismodule.

Deze module start met een korte herhaling van de spieren van het onderste kwadrant aangereikt in de basismodule. Daarna wordt op een systematische manier van elke nieuwe spier de anatomie doorlopen, de locatie van de meest voorkomende triggerpoints gepalpeerd en de meest geschikte dry needlingtechniek gedemonstreerd en ingeoefend.

Per drie tafels is een ervaren docent aanwezig, die continue feedback kan geven. 

 

Overzicht spieren

Dag 1

m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.peroneus tertius, m.extensor hallucis longus, m.obliquus externus/internus abdominis, m.transversus abdominis, m.rectus abdominis, m.pectineus, m.adductor longus/brevis, m.gracilis, m.adductor magnus. 

Dag 2

m.tensor fascia lata, m.sartorius, m.iliopsoas, m.quadratus lumborum, m.popliteus, m.plantaris, m.piriformis, m.flexor digitorum longus, m.flexor hallucis longus, m.tibialis posterior.

Aantal contacturen 
12 (2 opeenvolgende dagen) 

Afronding
Certificaat en 16 punten voor register Algemeen voor KRF en SKF

Aantal deelnemers 
Maximaal 27 

Toetsing  
De tweede dag eindigt met toetsing, herhaling en evaluatie. 

Certificaat  
Bij 100% aanwezigheid 

Voertaal docent 
Nederlands 

De kosten voor deze cursus zijn 695,- euro (geen btw) incl. koffie, thee, lunch en frisdranken, de handouts én toegang tot de digitale leeromgeving van de cursus met uigebreide online naslag mogelijkheden. Er zijn tijdens de praktijk twee of drie ervaren docenten aanwezig.

Er is nog geen e-learning beschikbaar

"Ik heb de advanced Dry Needling cursus gevolgd voor het onderste kwadrant. De docenten zijn zeer kundig en vriendelijk. De informatie is direct toe te passen in de praktijk." - Jochem

"Erg leuke en deskundige docenten, met duidelijke uitleg waarbij veiligheid voorop staat." - Martijn

"Van inhoud tot randzaken zeer interessant." - Ritus

Startdatum Maand Variant Plaats

Aangedreven door Eduframe

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Fysiolinks houdt je sterk in je vak met de nieuwsbrief voor kennis en vaardigheden die écht bijblijven.