Inhoud

Kennis is kracht. In een nieuwe serie Explain Pain cursussen door Dr. David Butler en het internationale NOI-team worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten over pijn toegankelijk en begrijpelijk gemaakt voor iedereen. De wetenschap heeft ons de laatste tien jaar meer geleerd over pijn dan de laatste duizend jaar. Er zijn steeds meer antwoorden op vragen zoals: “Waarom heb ik pijn zoals ik dat nu heb?” en “Wat kan ik eraan doen?”. De kennis is toepasbaar voor jong en oud, rugpijn of bij hemiplegie. Bij pijn in het algemeen tot de complexiteit van fantoompijn en complex regionaal pijnsyndroom.

Inhoud

Tientallen jaren van onderzoek en klinische ervaring vormen samen de volgende stap in de ‘Explain Pain revolutie: The Protectometer. Een nieuwe toepassing in het recent gepubliceerde boek van Moseley en Butler. The Protectometer helpt de patiënt en zijn therapeut overzicht te krijgen in zijn pijnervaring en inzicht in de vele factoren die dit beïnvloedt. Het helpt bij het samenstellen van een therapeutisch educatie programma. Deze therapie werkt, heeft geen bijwerkingen, is altijd beschikbaar, het verbetert voortdurend en het is eenvoudig te delen met anderen. De NOI Explain Pain cursus is gebaseerd op David Butlers en Lorimer Moseley’s boek “Explain Pain” (of Begrijp de Pijn) en The Explain Pain Handbook: The Protectometer.

Doelstellingen

  • Het klinische raamwerk voor revalidatie uitbreiden door de introductie van paradigma’s zoals de neuromatrix en pijnmechanismen
  • Om bij biologisch gebaseerde pijn managementvaardigheden te leren op basis van wetenschappelijke inzichten vanuit klinisch redeneren, bewijzen uit klinische studies, neurobiologie en onderwijskunde
  • Reconceptualiseren van pijn op basis van moderne neuro(immuun)wetenschappen en filosofie
  • Het stimuleren tot heroverweging van het huidige gedachtengoed over revalidatie in het belang van alle betrokken partijen (patiënt, therapeut, verwijzer en betaler) voor betere resultaten in de zorg
  • Het trainen van neuro(immuun)wetenschappelijke educatievaardigheden 

Tijdsduur                                           
2 lesdagen   

Totaal aantal studie uren (punten)                                       
18 (contacturen + 4 uur voorbereiding)

Aantal deelnemers
Maximaal 25

Certificaat
Bij 100 % aanwezigheid

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn 579,- euro (geen btw) incl. koffie, thee, lunch en frisdranken, de handouts en een jaar lang toegang tot de digitale leeromgeving van de cursus.

De cursus hoeft nog niet direct betaald te worden. Zodra we voldoende aanmeldingen hebben laten we je dit weten en sturen we de factuur.

“De Explain pain cursus is een basis welke elke fysiotherapeut moet hebben gevolgd om zich in de wereld van veranderde gezondheidszorg, waarbij er een verschuiving is van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid, te manifesteren voor een gezonde maatschappij waarbij men denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen.”

"Een erg interessante en ogen-openende cursus over pijn en alle factoren die dat beïnvloeden!"

"Goede aansluiting op de dagelijkse praktijk. Veel geleerd wat ik dagelijks ga gebruiken." 

 

StartdatumMaandVariantPlaats

Aangedreven door Eduframe