LET OP! Deze cursus gaat verplaatsen naar een moment later in dit jaar. Je kunt je wel vast inschrijven als je wilt, dan wordt je automatisch meegenomen in de verplaatsing. Wil je op de wachtlijst? Stuur ons dan even een bericht via de website.

Inleiding  

In deze cursus leer je hoe je objectieve en efficiënte loopbeoordelingen kunt uitvoeren bij de revalidatie van letsels aan de onderste ledematen, met behulp van evidencebased draagbare technologieën.  

Een analyse van loop- en looppatronen wordt een integraal onderdeel van de revalidatie van letsels aan de onderste extremiteit - acuut en overbelast.  

Om klinisch redeneren te verbeteren, hebben fysiotherapeuten loopanalyse nodig die zowel objectief als efficiënt is. Objectieve metingen zijn meestal beperkt tot diepgaande biomechanische onderzoeken in laboratoria die tijdrovend en onbetaalbaar zijn.  

Efficiënte metingen zijn meestal beperkt tot het 'klinisch oog' of 2D motion capture, maar missen onmiddellijke kwantitatieve output of inzicht in respons (d.w.z. kinetische metingen zoals impact, piekbelastingsgraad). 

In deze cursus leer je draagbare technologieën te gebruiken om daarmee snel en efficient atleten te kunnen beoordelen en verder te helpen.

 

Het doel  

Leren hoe je objectief en efficiënt loopbeoordelingen kunt uitvoeren in de revalidatie van acute en overbelastingsblessures van het onderste lidmaat. 

Wat zijn de punten die besproken zullen worden?   

 • Biomechanische ganganalyse voor de beoordeling van overbelastingsletsels (onderste extremiteit).  

 • Biomechanische ganganalyse voor de evaluatie van acute letsels (onderste extremiteit).  

 • Een klinisch kader voor het implementeren van loopscholing in revalidatie: Bijvoorbeeld; welke loopmethodes moeten prioriteit krijgen en wanneer? (kinetisch, kinematisch, spatio-temporal). Welke protocollen te gebruiken, en wanneer? (stress tests, snelheid, vermoeidheid). Welke signalen moeten worden gebruikt, en wanneer? (biofeedback en loopscholing)  

 • Cruciale overwegingen om te weten bij het juiste gebruik van ganganalysetechnologieën.  

Doelstellingen (leerdoelen) die je bereikt zult hebben na het bijwonen van deze cursus; 

 • Inzicht in belangrijke biomechanische parameters die gebruikt worden bij ganganalyse.  

 • Het kritisch leren evalueren van het klinisch gebruik van nieuwe technologieën in ganganalyse.  

 • Inzicht verwerven in de meest voorkomende compenserende bewegingspatronen - hardlopen en wandelen.  

 • Inzicht verwerven in ganganalyse en beoordelings-protocollen en hoe deze te prioriteren.  

 • Objectieve en efficiënte ganganalyse kunnen uitvoeren.  

 • Het verband kunnen leggen tussen hardloopcompensaties en andere functionele gebreken.  

 • Loopgegevens van reële omgevingen kunnen interpreteren: van loopbanden tot trails en atletiekbanen.  

 • In staat zijn om real-time visuele biofeedback te gebruiken met je patiënten om foutieve mechanica te corrigeren. 

Aantal contacturen:  
12 - 2 aaneengesloten lesdagen

Totaal aantal studie-uren (punten):  
16 (contacturen + 4 uur voorbereiding) 

Aantal deelnemers:  
Maximaal 27

Toetsing:  
Er wordt geen toets afgenomen               

Certificaat en punten:  
Bij 100% aanwezigheid 

De kosten voor deze cursus bedragen 599,- euro incl. hand-outs, digitale leeromgeving, koffie, thee, lunch en frisdranken.  

Je zult vooraf wel een e-learning module ontvangen ter voorbereiding. 

Deze cursus is nieuw bij Fysiolinks. Zodra er beoordelingen zijn, voegen we die hier toe! 

Startdatum Maand Variant Plaats

Aangedreven door Eduframe

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Fysiolinks houdt je sterk in je vak met de nieuwsbrief voor kennis en vaardigheden die écht bijblijven.