GEACCREDITEERDE CURSUSSEN FYSIOTHERAPIE

accreditatie Fysio cursus

Waar jouw werkervaring steeds iets toevoegt aan jouw practice based handelen, richt de accreditatie van het CKR (KNGF en Keurmerk) zich steeds op evidence based handelen. De cursussen van Fysiolinks richten zich op allebei. Hier gaat het om het bij- en nascholen van fysiotherapeuten, door met elkaar te leren - met steeds minimaal één expert erbij. Evidence based kunnen overbrengen naar jouw praktijk (practice) is onze uitdaging. Klik hier voor de cursussen fysiotherapie.  

Bij Fysiolinks helpen we je graag met het behalen van al je accreditatiepunten fysiotherapie. Het onderhouden van bestaande kennis of het aanleren van nieuwe kennis. Dat is wat wij bij Fysiolinks graag voor je doen. Wij vinden het belangrijk om de benodigde vakkennis Fysiotherapie up-to-date te houden en verder te ontwikkelen binnen ons beroep. Onze accreditatiepunten (CKR) fysiotherapie staan voor “jou geloofwaardig erkennen".

Het behalen van accreditatiepunten fysiotherapie

Fysiotherapeuten die zich willen registreren in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie kunnen zich inschrijven voor onze cursussen. Onze fysiotherapie nascholingscursussen leveren jou accreditatiepunten op voor het CKR (bij het KNGF en het Keurmerk Fysiotherapie).

Voor je registratie in het Centraal Kwaliteits Register, afgekort CKR, opgezet door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF), zijn een aantal basisaspecten van belang:

Je bent in het bezit van een diploma Fysiotherapie dat is erkend door de Nederlandse overheid, en:

 • Je doet mee aan de klachtenregeling voor zelfstandigen
 • Je werkt conform de KNGF-richtlijnen.
 • Je voldoet aan de werkeisen.

De geaccrediteerde cursussen fysiotherapie bij Fysiolinks worden door hoogopgeleide en ervaren docenten gegeven. Zij zijn zelf nog dagelijks in de praktijk actief. De tweedaagse cursussen leveren steeds 18 punten op voor het CKR.

Wie zijn wij

Wij zijn collega’s met ervaring in de praktijk en het onderwijs, wij kennen jouw vak en organiseren KNGF geaccrediteerde cursussen fysiotherapie. Fysiolinks heeft als missie om fysiotherapeuten met liefde voor het vak bij elkaar te brengen en van en met elkaar te leren door onze cursussen fysiotherapie. Bij Fysiolinks werken ervaren docenten die je graag helpen in het bijspijkeren van je kennis. Met elkaar hebben onze docenten daardoor een brede kijk op het menselijk bewegen en hebben naast hun werk in het onderwijs ook ruime ervaring vanuit hun werk
met patiënten. 

Klik hier voor de informatie over al onze docenten.

Onze cursussen voldoen aan de eisen van het BOCK (Beleid Orgaan Kwaliteitsregister)

Al onze cursussen geven we op het Post HBO/Ma niveau, en:

 • Zijn gericht op vernieuwen, verdiepen, verbreden en/of behouden van kennis,
 • Zijn gericht op de deelnemers bekend laten worden met de “clinical pearls”, die bekend zijn geworden uit recent wetenschappelijk onderzoek en die direct in de praktijk zijn toe te passen,
 • Zijn actueel en brengen jouw “state of the art” kennis over fysiotherapie.
 • Zijn vakinhoudelijk steeds gericht op een westerse rationele en passen steeds binnen het fysiotherapeutisch domein,
 • Alle onze docenten hebben aantoonbare actuele werk- en les ervaring en tonen hun expertise via publicaties, lezingen en het geven van onze cursussen,
 • Al onze cursussen kennen praktijklessen, zijn herhaaldelijk, procesmatig, planmatig/systematisch en doelgericht.

De accreditatiecommissie beoordeelt de accreditatieaanvraag in opdracht van het BOCK en bepaalt het aantal accreditatiepunten voor de scholing. De accreditatie van de scholingsactiviteit heet wel “door het KNGF geaccrediteerd”, maar hiermee wordt punten voor het centraal kwaliteitsregister CKR bedoeld, een eis voor de kwaliteit van de fysiotherapeut van het KNGF en het Keurmerk.

Om in aanmerking te komen voor registratie in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je staat ingeschreven in het BIG-register,
 • Je bent in het bezit van het diploma fysiotherapie of een diploma als gespecialiseerd fysiotherapeut. Let op: Sinds 1 januari 2015 geldt dat je in het bezit moet zijn van een masterdiploma om je in te kunnen schrijven in een specialistenregister,
 • Je neemt deel aan een klachtenregeling,
 • Je gaat studiepunten (accreditatiepunten) behalen door na- en bijscholing,
 • Je houdt tijdens jouw werk rekening met de KNGF-richtlijnen,
 • Je voldoet aan de werkeisen.

Een gedetailleerd overzicht van de registratie-eisen vind je in het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De deelregisters zijn voor verbijzonderde fysiotherapeuten het middel om kwaliteit transparant te maken en te borgen op basis van vakinhoudelijke criteria, zoals die door de betreffende Beroepsinhoudelijke Verenigingen ontwikkeld zijn.Je moet een minimaal aantal punten halen door het volgen van vakinhoudelijk geaccrediteerde scholing. Facultatief kunt u ook punten bijschrijven met activiteiten die binnen het kwaliteitsdeel vallen.

Studiepunten eisen

In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. Het totaal aan studiepunten dat een geregistreerd fysiotherapeut moet halen tijdens een volledige registratieperiode is afhankelijk van het aantal deelregisters waarin iemand staat ingeschreven.

Bij een volledige registratieperiode van 5 jaar gelden de volgende eisen voor het totaal te behalen aantal studiepunten:

 • 120 studiepunten bij inschrijving in 1 deelregister,
 • 160 studiepunten bij inschrijving in 2 deelregisters,
 • 220 studiepunten bij inschrijving in 3 deelregisters,
 • 280 studiepunten bij inschrijving in 4 deelregisters.

De deskundigheidsbevordering kan vanaf 1 januari 2015 in twee verschillende onderdelen van het CKR plaatsvinden, namelijk in het vakinhoudelijk deel en het kwaliteitsdeel. Per deelgebied hanteert het BOCK verschillende eisen. Bij een registratieperiode korter dan 5 jaar wordt de punteneis tijdsevenredig berekend. Dit geldt ook voor de punten eisen bij de verschillende onderdelen van het CKR (zie hieronder). De huidige registratieperiode loopt van 1 januari 2015 t/m 31 december 2019.

Alle tweedaagse cursussen bij Fysiolinks leveren 18 punten op voor het CKR (KNGF en keurmerk). Klik hier voor het cursusoverzicht van Fysiolinks.