Posts

Wat kan NLP in de fysiotherapiepraktijk betekenen voor je patiënt

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodologie die streeft naar het begrijpen en modelleren van menselijk gedrag en communicatiepatronen. NLP put uit verschillende disciplines, waaronder taalkunde, psychologie en computerwetenschappen, en maakt gebruik van een reeks technieken en modellen om jou als fysiotherapeut te helpen je communicatievaardigheden te verbeteren, beperkende overtuigingen te overwinnen en persoonlijke doelen te bereiken.

Wat betekent NLP in de praktijk

De term “neuro” in NLP verwijst naar het idee dat onze gedachten, emoties en gedragingen geworteld zijn in onze neurologische processen en dat we door deze processen te begrijpen ons gedrag kunnen veranderen en betere resultaten kunnen behalen. Het “linguïstische” aspect van NLP verwijst naar de rol van taal bij het vormgeven van onze gedachten en ervaringen, en het “programmerings” aspect verwijst naar het idee dat we ons gedrag bewust kunnen programmeren en herprogrammeren door onze gedachten en overtuigingen.

NLP kan in de praktijk van een fysiotherapeut op verschillende manieren worden toegepast. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Het verbeteren van de communicatie: NLP kan helpen om de communicatie tussen de fysiotherapeut en de patiënt te verbeteren. Door het gebruik van specifieke taalpatronen en technieken, kan de fysiotherapeut de patiënt beter begrijpen en zich beter afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt.
 2. Het veranderen van belemmerende overtuigingen: NLP kan helpen om belemmerende overtuigingen van de patiënt te veranderen, zoals bijvoorbeeld “ik kan nooit meer sporten”. Door het veranderen van deze belemmerende overtuigingen, kan de fysiotherapeut de patiënt helpen om positieve veranderingen aan te brengen en meer vertrouwen te krijgen in het herstelproces.
 3. Het verbeteren van de motivatie: NLP kan helpen om de motivatie van de patiënt te verbeteren, wat kan leiden tot betere naleving van de behandeling en betere resultaten. Door het gebruik van bepaalde taalpatronen en technieken kan de fysiotherapeut de patiënt motiveren om zich wel in te zetten voor het herstel.
 4. Het bevorderen van therapietrouw: Door het gebruik van NLP-technieken zoals ankeren en het gebruik van hypnotische suggesties (waarbij de patiënt meestal gevraagd om zich te concentreren op een bepaald onderwerp of gevoel, waarna de fysiotherapeut suggesties doet die zijn bedoeld om de patiënt te helpen positieve veranderingen te maken in hun gedrag of emoties), kan de fysiotherapeut de patiënt helpen om zich meer gemotiveerd te voelen om de voorgestelde oefeningen en behandelingen te blijven doen.
 5. Het omgaan met patiënten met fysieke pijn: NLP-technieken zoals reframing en herkaderen kunnen de fysiotherapeut helpen om de perceptie van de patiënt over de pijn te veranderen, waardoor de patiënt zich meer op zijn gemak voelt en beter in staat is om met de pijn om te gaan.
 6. Het verminderen van stress en angst bij patiënten: Met NLP-technieken zoals ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken kan de fysiotherapeut de patiënt helpen om stress en angst te verminderen en zich meer ontspannen en comfortabel te voelen tijdens de behandelingen.

Fysiotherapeut en NLP-docent Jochem vertelt: “Patiënten zijn over het algemeen gemotiveerd. De vraag is alleen… waarvoor? Wanneer een patiënt zijn of haar doelen stelt op gedrag of vaardighedenniveau kan dit werken. Je zult tijdens deze een NLP-training echter ook leren waarom deze vaardigheden belangrijk zijn. Voor zowel de patiënt als mens en zijn of haar omgeving. Zo was er ooit een patiënt die in een programma zat waarin gewichtsafname centraal stond. Zij kwam alleen niet om ‘af te vallen’. Ze had in de gaten dat wanneer ze zo door zou gaan, de kans op een lang leven kleiner werd en ze vertelde dat ze vooral haar kleinkinderen groot wilde zien worden. Die motivatie was velen malen groter dan gewicht verliezen. Dus stel je eens voor dat je weet hoe dit omdenken werkt en je dit kunt toepassen in de praktijk!”

Kortom, NLP kan in de praktijk van een fysiotherapeut op verschillende manieren worden toegepast, waarbij het verbeteren van de communicatie en motivatie van de patiënt belangrijke doelen kunnen zijn. Het is belangrijk om een goede opleiding in NLP te volgen voordat je deze technieken in de praktijk toepast.

Welke nascholingscursussen kunnen jou als fysiotherapeut hierbij verder helpen?

Communiceren kun je leren. Als paramedici worden we vooral getraind om te denken en te handelen binnen het medische model. Maar hoe herken je nu de psychologische en sociale factoren bij een patiënt? En wat kun je er vervolgens mee?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. In deze interactieve 3-daagse NLP cursus (22 punten KRF) ga je leren op welke verbale en non-verbale niveaus je kunt communiceren met je patiënten waardoor je meer informatie kunt krijgen die relevant is voor het behandeltraject. Meer weten over de nascholingscursus NLP voor fysiotherapeuten en (para) medici ->

Dit zijn de voordelen van een cursus NLP voor jou als fysiotherapeut

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) biedt een breed scala aan technieken die kunnen helpen bij het verbeteren van de communicatie tussen de fysiotherapeut en de patiënt, en tussen fysiotherapeuten onderling.

Als fysiotherapeut kun je NLP inzetten bij het bereiken van je persoonlijke doelen, het verbeteren van de onderlinge communicatie en het versterken van je vaardigheden. Hier zijn een aantal manieren waarop je NLP kunt toepassen:

 1. Verander je mindset: Met NLP-technieken kun je jouw mindset veranderen en helpen om belemmerende overtuigingen te overwinnen. Dit kan je motiveren om je collega’s open te stellen voor nieuwe ideeën en kansen.
 2. Versterk de communicatievaardigheden: NLP kan helpen om de communicatievaardigheden tussen jou, je collega’s, je patiënten en andere belanghebbende te verbeteren.
 3. Ontwikkel leiderschapsvaardigheden: Met NLP kun je niet alleen jezelf, maar ook je collega’s helpen om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Dit kan hen helpen om effectiever te zijn in het leiden van hun teams en het inspireren van collega’s.
 4. Verbeter de prestaties: Met NLP-technieken kunnen jij en je collega’s elkaar helpen om prestaties te verbeteren. Dit kan je daarnaast weer helpen om meer succes te behalen bij het behandelen van patiënten en het behalen van hun doelen.
 5. Verminder stress en angst: Niet geheel onbelangrijk, NLP kan helpen om stress en angst bij je te verminderen. Dit kan hen helpen om meer ontspannen te zijn tijdens het werk en beter om te gaan met stressvolle situaties.

Wat voor effect merkt je patiënt als je NLP inzet?

NLP is niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling van de fysiotherapeut interessant. Het kan je mede helpen bij het veranderen van belemmerende overtuigingen van de patiënt, waardoor het gemakkelijker wordt om positieve veranderingen aan te brengen. Het kan ook helpen bij het verbeteren van de motivatie van de patiënt, wat kan leiden tot een betere naleving van de behandeling en betere resultaten.

Een overtuiging is altijd waar… voor degene die hem gelooft. En een overtuiging stuurt onze vaardigheden en gedrag. Als iemand bijvoorbeeld overtuigt is dat hij pijn zal krijgen door te bewegen, hoe denk je dan dat iemand gaat bewegen? Of als je patiënt ervan overtuigd is dat zijn schouder uit de kom gaat als hij boven de 90 C° zijn arm optilt? Hoe zal dat zijn vaardigheid van de arm gebruiken beïnvloeden? Vaak ligt een overtuiging er alleen niet zo dik bovenop, je hebt als therapeut deze te ontdekken en de patiënt ze te laten heroverwegen. Klopt het nog steeds wat je gelooft? Of is het nu anders?

Daarnaast kan NLP fysiotherapeuten helpen om beter te begrijpen hoe hun patiënten denken en communiceren, waardoor ze beter kunnen afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Dit kan weer leiden tot een betere relatie tussen fysiotherapeut en patiënt, waardoor er nog betere/efficiëntere resultaten geboekt worden van de behandeling.

De manier waarop je communiceert kan bij de ene patiënt werken, maar bij de ander kan dezelfde communicatie een andere uitwerking hebben. Zo zal de ene patiënt vooral dingen willen ervaren of voelen om iets te snappen terwijl de ander het graag wilt zien. En weer een ander verwerkt de informatie het best door erover te praten. Als therapeut kiezen we onbewust onze eigen voorkeur. Na deze NLP-training zul je bewust zijn van jouw voorkeur en ook de voorkeur van de ander herkennen, waardoor je nog betere zorg op maat kunt aanbieden. Je zult merken dat je meer voor elkaar krijgt met minder inspanning. Een win-winsituatie.

Bewust communiceren als fysiotherapeut kun je leren

Als paramedici worden we vooral getraind om te denken en te handelen binnen het medische model. Onze nascholingscursus Neuro Linguïstisch Programmeren (22 punten KRF) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering, waarmee je op een praktische manier leert hoe zowel verbale- als non-verbale communicatie/gesprekstechnieken werken, de waarde van taalgebruik en wat je kunt doen om deze te sturen. Meer weten over onze KNGF geaccrediteerde cursus NLP voor fysiotherapeuten en (para) medici ->

Explain pain Chronische pijn

Alleen al in Nederland zijn er meer dan 3,2 miljoen mensen met chronische pijnklachten. Chronische pijn is vaak complex en wordt beïnvloed door een combinatie van fysieke, psychologische en sociale factoren. Het kan moeilijk zijn om de oorzaak van de pijn te achterhalen en de juiste behandeling te bepalen. Heb je patiënten met chronische pijn die niet reageren op standaardbehandelingen? Zoek je naar nieuwe en effectieve manieren om hen te helpen?

Twee recente indrukwekkende wetenschappelijke onderzoeken* hebben bewezen, dat het in 12 weken mogelijk is om resultaten te boeken bij mensen met chronische pijn! Een methode die een jaar na de behandeling nog altijd effect heeft. Een behandelstrategie waar patiënten uiteindelijk zelf mee verder kunnen en ze minder afhankelijk zijn. De behandeling is gericht op beïnvloedbare factoren en op beïnvloedbare neuro-immuun processen. Allemaal uitvoerbaar in de fysiotherapiepraktijk en om een aantal cruciale vaardigheden van de fysiotherapeut vragen. Onze Explain Pain cursus over effectieve behandeling van pijnpatiënten gaat je die vaardigheden leren.

Aan de slag met conceptuele verandering

De beste behandelresultaten bij chronische rugpijn worden behaald op basis van conceptuele verandering. Ofwel, hoe je de patiënt helpt af te komen van niet-behulpzame gedachten, overtuigingen, strategieën, beperkingen en hoe je kunt helpen dit in het leven van de patiënt te verankeren. Naast een brede kijk op beïnvloedbare factoren op pijn zoals slaap, beweging, ontspanning, coping, gedachten, emoties en leefstijl worden nieuwe strategieën geïntroduceerd. De zogenaamde Sensory-Motor-Retraining en het revolutionaire Graded Motor Imagery geeft je concrete stappen voor deze behandeling. De meest complete benadering waarbij je invloed op neuro-immunologische processen hebt met behulp van innovatieve ‘brain training’.

“De behandeling is gericht op beïnvloedbare in stand houdende factoren en op beïnvloedbare neuro-immuun processen”

Met deze aanpak willen we ervoor zorgen dat de patiënt ervan overtuigd raakt dat het lichaam sterk en gezond is, in plaats van zwak, kapot en onveranderbaar. Dat het lichaam fit genoeg is, en dat het veilig is om te bewegen. Patiënten krijgen betrouwbare, nauwkeurige informatie, effectieve beweegstrategieën en worden niet lastiggevallen met onjuiste informatie die de patiënt slechts in verwarring brengen, waardoor herstel in de weg gestaan wordt.

*Bagg et al., 2022 doi:10.1001/jama.2022.9930 en Kent et al., 2023 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00441-5

Explain Pain – begrijp de pijn cursus

De tweedaagse cursus Explain Pain (KRF 19pt) biedt de kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van pijnbehandeling. Door middel van interactieve en praktijkgerichte sessies leer je over innovatieve technieken en behandelingsopties die bewezen effectief zijn bij het verminderen van chronische pijn en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Je ontwikkelt niet alleen professionele vaardigheden, maar je zal zelf ook een transformatie doormaken in je denkwijze over de behandeling van patiënten met chronische pijn.

Meer weten over de nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->

Explain Pain - Luisteren als therapie

Vaak denken we dat we goed luisteren naar de patiënt, maar in de praktijk kan dit nog weleens tegenvallen. In deze webinar zullen we met MSc Bart van Buchem en een ervaringsdeskundige Koert Hommel (secretatis van de Landelijke Pijnorganisatie) dan ook ingaan op de vraag hoe je kunt checken of je écht goed luistert naar het verhaal van de patiënt. Daarnaast zullen we bespreken welke strategieën kunnen helpen om beter te luisteren naar de patiënt. Kun je bijvoorbeeld luisteren leren, of is het iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn?

Volgens schattingen van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen in Nederland chronische pijnklachten. Dit komt neer op ongeveer 1 op de 8 volwassenen. Het is belangrijk om te begrijpen dat elk individu met chronische pijn uniek is en hun eigen ervaringen heeft met het beheersen van hun pijn.

Voelt een patiënt zich wel gehoord en gezien als mens?

Over het algemeen zal een patiënt zich gehoord voelen als hij of zij het gevoel heeft dat de fysiotherapeut zijn of haar verhaal/ervaring serieus neemt en de tijd neemt om te luisteren en te begrijpen wat er aan de hand is.

 • Wordt er bijvoorbeeld voldoende doorgevraagd en wordt er relevante informatie besproken?
 • Ben jij je bewust van de non-verbale communicatie van jou of je patiënt, inclusief de antwoorden die je teruggeeft en de wisselwerking daarvan?
 • Hoe vertaalt dit zich tenslotte in een stukje behandeling?
 • Heeft daarbij het luisteren geleid tot iets zinvols? Waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de pijnklachten, maar ook of je de patiënt als mens ziet?
 • Weet je daarbij wat voor een patiënt belangrijk is om nog wel te kunnen doen, hoe kan hij of zij zich nog nuttig voelen in de maatschappij. Zeker wanneer je niet meer in staat bent om te werken, hoe zorg je dan voor een stukje zingeving. Waar krijgt hij of zij juist energie van en refereer je daar in een volgend gesprek nog naar?
 • Wat is de invloed van zijn of haar omgeving, partner, werk en vrijetijdsbesteding?
 • Geef je de patiënt educatie over hun pijnklachten en hoe ze deze kunnen beheersen, laat je zien dat je de tijd neemt om de patiënt te ondersteunen en te helpen begrijpen wat er aan de hand is? Zonder dat je alleen maar aan het zenden bent en je blind staart op 1 manier van kennisoverdracht.

Koert vertelt: Eerst is er vooral het besef dat er aandacht was voor de fysieke schade die ik ervaar als patiënt. Mede door pijneducatie kwam ik erachter dat er ook veel meer biopsychosociale factoren meespelen bij chronische pijn. Zo zijn de omstandigheden waarin ik leef van invloed, evenzo de manier waarop ik keuzes maak. En dat je daar als behandelaar meer op zou kunnen inzoomen, dan alleen het fysieke. Een gepaste en essentiële vraag vanuit de fysiotherapeut zou al kunnen zijn; hoe gaat het verder met je? Wel is het van belang om de patiënt uit te leggen waarom je deze vraag stelt.

Het is belangrijk voor fysiotherapeuten om deze signalen vanuit het patiëntenperspectief op te pikken en te streven naar een open, ondersteunende en empathische benadering bij de behandeling van patiënten met chronische pijn. Waardoor ze een stukje zingeving en een doel terugkrijgen.

Goed luisteren valt te leren

Als fysiotherapeut is het belangrijk om goed te luisteren naar het verhaal van de patiënt, vooral als het gaat om chronische pijn. Een goede luistervaardigheid kan helpen om de patiënt beter te begrijpen en een effectieve behandelstrategie te ontwikkelen. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen om beter te luisteren naar de patiënt:

 1. Zorg voor een comfortabele en veilige omgeving: Een comfortabele omgeving kan helpen om de patiënt op zijn of haar gemak te stellen en open te stellen over hun pijnervaringen. Zorg voor een rustige omgeving zonder afleiding, waarin de patiënt zich vrij voelt om te praten.
 2. Stel open vragen: Stel open vragen om de patiënt te stimuleren om hun pijnervaringen en gevoelens te delen. Open vragen beginnen vaak met woorden als “Wat”, “Hoe” en “Waarom”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag: Wat zijn jouw wensen als je kijkt naar je eigen behandeling en/of behandelaar?
 3. Actief luisteren: Actief luisteren houdt in dat je je volledige aandacht richt op wat de patiënt zegt, zonder te onderbreken of te oordelen. Hierbij maak je gebruik van non-verbale signalen zoals knikken of samenvatten wat de patiënt heeft gezegd.
 4. Herhaal en verifieer: Herhaal wat de patiënt heeft gezegd om ervoor te zorgen dat je hun verhaal goed begrijpt. Vraag ook om verduidelijking of verificatie van informatie om er zeker van te zijn dat je de situatie van de patiënt goed begrijpt.
 5. Wees empathisch: Probeer jezelf in de schoenen van de patiënt te plaatsen en probeer te begrijpen hoe het is om met chronische pijn te leven. Dit kan helpen om een gevoel van empathie te ontwikkelen en de patiënt te laten zien dat je om hen geeft.
 6. Let op non-verbale communicatie: Let op de non-verbale signalen van de patiënt, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, die kunnen helpen om te begrijpen wat ze zeggen en hoe ze zich voelen.
 7. Vermijd aannames: Vermijd het maken van aannames over de patiënt of hun situatie en vraag om verduidelijking wanneer nodig.
 8. Luister naar wat er niet wordt gezegd: Soms kan wat de patiënt niet zegt net zo belangrijk zijn als wat ze wel zeggen. Let op wat er tussen de regels door wordt gezegd en vraag door wanneer iets niet duidelijk is.

Over het algemeen ondersteunt verschillende wetenschappelijk onderzoeken, zoals in het tijdschrift Musculoskeletal Science and Practice¹, dat een empathische, ondersteunende en luisterende benadering van de fysiotherapeut kan helpen om patiënten met chronische pijn beter te laten voelen gehoord en begrepen, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelingresultaten.

¹Kamper, S. J., Apeldoorn, A. T., Chiarotto, A., Smeets, R. J., Ostelo, R. W., Guzman, J., … & Hartvigsen, J. (2015). Multidisciplinary biopsychosociaal rehabilitation for chronic low back pain. The Cochrane database of systematic reviews, (9), CD000963.

Gratis webinar voor fysiotherapeuten; Explain Pain – Luisteren als therapie

Wil je meer weten over de luisteren als therapie (tijdens de cursus Explain Pain gaan we dieper in op dit onderwerp) volgens de inzichten van MSc Bart van Buchem? Luister dan naar de uitgebreide versie van deze gratis webinar via onderstaande link.

Explain Pain – begrijp de pijn cursus

Onze tweedaagse cursus Explain Pain – begrijp de pijn (KRF 19pt) heeft twee hoofddoelen: Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional. En toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen. Meer weten over de nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->

Explain Pain - De kracht van doen

In deze sessie demonstreert MSc Bart van Buchem aan de hand van voorbeelden hoe een beweeg- of houding experiment tijdens een consult kan bijdragen. Het toepassen van deze experimenten in combinatie met de eerder besproken blog kracht van metaforen en afbeeldingen creëren samen een onuitwisbare indruk bij patiënten op weg naar herstel en controle.

Een pijnlijke ervaring met bijvoorbeeld het buigen van je rug, zorgt voor een reactie van wat je lichaam verwacht. Waar het systemisch-model van je lijf al op ingesteld is, omdat de ervaring je heeft geleerd dat die beweging pijnlijk is. Door iets toe te voegen dat hiërarchisch gezien gaat concurreren met de beweging en/of de pijn, maakt dat het de ervaring van de patiënt kan veranderen. Je bent als het ware een gedragstherapeutische benadering aan het hanteren, om een potentiële nieuwe uitkomst uit te lokken voor je patiënt.

Hoe werkt de kracht van doen binnen de fysiotherapie en hoe kun je dat uitlokken?

Dit kan door alles wat we horen, zien, proeven of aanraken toe te voegen als experiment tijdens de behandeling. Zo weten we bijvoorbeeld door onderzoek, dat het toevoegen van vieze geuren, onze sensitieve gevoeligheid voor pijnlijke ervaringen versterkt wordt. Dit geldt voor kleur en het proeven van structuur net zo. Of wat dacht je van het kraken van een deur? Dit blijkt het gevoel van stramheid, of de ervaring van je gewrichtsmobiliteit en je minder soepel voelen, versterkt.

Waarbij uit studies blijkt dat tegenovergestelde dus ook waar is. Wanneer je een soepel geluid toevoegt aan de beleving, dit bijdraagt aan hoe soepel je patiënt zich voelt. Zo kan een hand van jou als fysiotherapeut weer een positieve gevoel van vertrouwen leveren, wanneer je die hand op de rug van je patiënt legt. Dit kan een vorm van veiligheid generen, die een patiënt niet direct verwacht. Door dit gevoel van veiligheid te benadrukken met de aanraking van je hand, ervaart je patiënt dat het veilig is om een gewenste beweging uit te voeren in het onderdeel van de revalidatie. Dit schept bovendien meer vertrouwen in het eigen kunnen.

Wel is het belangrijk om je patiënt van tevoren goed uit te leggen hoe en waarom je dit experiment gaat doen. Mensen moeten namelijk reflecteren op wat er op dat moment gebeurt. Niet alleen na de oefening, ook wanneer ze hiermee thuis aan de slag gaan, is het stukje bewustwording en reflecteren essentieel voor deze ervaringsgerichte benadering.

Neem als voorbeeld mensen met lage rugpijn die hiervoor een fysiotherapeut zoeken
Deze patiënten hebben al een vooroordeel dat bukken slecht is voor de rug. Een associatie daarbij is dat mensen verwachten daardoor nog meer klachten te krijgen. Een andere associatie is dat ze denken dat ze door het bukken bij lage rugpijn iets beschadigen of stuk maken, waardoor de rug andermaal aan slijtage onderhevig is. Vanuit de ervaringsgerichte benadering ga je die ervaring toetsen in de praktijk. Je ziet vaak dat deze patiënten tijdens de beweging zichzelf schrap zetten en hun adem vasthouden. Dit doen ze omdat ze het gevoel hebben hun rug te moeten beschermen, anders is het slecht. Leg daarom bij dezelfde beweging jouw handen op de buik of rug van de patiënt. En vraag hem/haar de beweging nogmaals te doen, en in plaats daarvan door te blijven ademen en de rugspieren actief te ontspannen. De uitkomst kan conflicterend voor ze zijn, omdat ze niet nog meer pijn ervaren. Dit botst dus met de verwachting dat iets schadelijks is.

Werken met target concepts voor je behandelplan, hoe pak je dat aan?

Binnen de 4 thema’s van je target concepts kan de psychosociale concept ontzettend belangrijk zijn voor het succes van je therapie. Onderdeel van het psychosociale concept, waarbij de mentale en emotionele aspecten van de patiënt invloed heeft op het herstelproces, is dat patiënten het verschil kunnen aanduiden van iets dat beschadigd is en wat pijn is ten opzichte van elkaar. Die wisselwerking is niet altijd één op één. Als iets pijnlijk is, dan is niet altijd stuk. En als iets stuk is, dan hoeft niet per definitie pijnlijk te zijn. Wanneer je met zo’n experiment aan de slag gaat is het van belang om te beseffen dat er al een vertrouwensband is tussen de fysiotherapeut en de patiënt. Dit bevordert de vorderingen van je behandelplan. Stel daarom ook de vraag of iemand bereid is en vertrouwen heeft om dit experiment met jou als therapeut aan te gaan.

Gratis webinar voor fysiotherapeuten; Explain Pain – de kracht van doen

Wil je meer weten over de kracht van doen (tijdens de cursus Explain Pain gaan we dieper in op dit onderwerp) volgens de inzichten van MSc Bart van Buchem? Luister dan naar de uitgebreide versie van de gratis webinar via onderstaande link.

Explain Pain – begrijp de pijn cursus

Pijn is een wereldwijd probleem, met 1 op 5 mensen die een chronische vorm van pijn ervaart. De druk op de gezondheidszorg is aan het toenemen en de vraag naar een oplossing wordt groter. Opvattingen met betrekking tot (chronische) pijn maken daardoor ook een evolutie door. Sommige hebben het zelfs over een pijnrevolutie. Waarbij je radicaal anders leert denken en handelen met betrekking tot pijn en gezondheid. Maar hoe?

Onze tweedaagse cursus heeft twee hoofddoelen: Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional. En toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen. Meer weten over de nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->

Explain Pain - kracht van metaforen | Fysiolinks nascholing fysiotherapie

De kracht van het gesproken woord is niet te onderschatten. Zowel in negatieve als in positieve zin zijn woorden voor patiënten met aanhoudende pijnklachten relevant. In deze webinar gaan MSc Bart van Buchem, MSc Rutger Gerritsen en MSc Iris Barten in op de negatieve en positieve impact van woorden. Hoe je de positieve impact kunt bekrachtigen en relevant kunt maken voor het herstel.

Een metafoor waarbij je een woord of beeld voor iets anders, waarmee het een overeenkomst vertoont, gebruikt is snel gemaakt. Vaak zonder dat we het doorhebben gebruiken we er zomaar een stuk of 50 per dag. Hoe vaak gebruik je niet de vergelijking van iets? Denk hierbij aan: het is als… het lijkt op…

Beïnvloed jij onbewust de gedachte en het gedrag van jouw patiënt?

De interpretatie van een metafoor is voor jouw patiënt mogelijk anders, dan die van jou als fysiotherapeut. Neem het voorbeeld van de diagnostische metafoor ‘Frozen shoulder’. Dit geeft de suggestie aan je patiënt dat de schouder zodanig vast zit, dat het niet meer te bewegen valt. Je patiënt kan hierdoor worden beïnvloed, waardoor hij/zij de gedachte aanneemt dat bewegen met pijn daardoor niet goed is en de hele arm niet meer durft te bewegen. Bedenk dat hoe erger een diagnose klinkt, hoe meer een patiënt zich daar mogelijk naar gaat gedragen. Zie hieronder enkele voorbeelden van gedachtes, emoties, gedrag en andere componenten van patiënten zelf die hun pijn kunnen beïnvloeden;

 • Bewegen met pijn is niet goed (gedachte)
 • Er is iets kapot in het lichaam (gedachte)
 • Voel me onzeker als ik beweeg (emotie)
 • Ik twijfel erg of het nog goed komt (emotie)
 • Mijn werkdruk is hoog (sociaal)
 • Ik heb geen tijd om te sporten (sociaal)
 • Ervaringen met pijn vanuit opvoeding (levensfase)
 • Geen grenzen stellen en bewaken (gedrag)
 • Dat heb ik altijd zo gedaan (gedrag)
 • Steunweefsel aandoeningen (bijkomende ziekte)
 • Overgevoeligheid voor prikkels (genetisch)
 • Mentale klachten (genetisch)

Gebruik daarom liever taal die ontzenuwt en minder angst inboezemt dan noodzakelijk is. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de beleving en daarbij het herstel. In plaats van aan te geven dat: onderuitgezakt zitten niet mag, bukken slecht is, pijn betekent dat er iets kapot is, last van vastzittende spieren of dat je moet stoppen met bewegen als iets pijn doet. Kan je ook de nadruk leggen op: dat een rug sterk is, elke beweging goed is, je lichaam zich kan aanpassen, je lijf ook zelf voor herstel zorgt en dat je niets hoeft te vermijden om veilig te kunnen bewegen.

Uit de praktijk; zijn metaforen in de gezondheidszorg behulpzaam of niet?

Vraag jezelf eens af; zijn metaforen überhaupt wel behulpzaam of niet? Voegt het iets toe, zonder de waarde van de pijn of diagnose te verliezen. En hoe vaak corrigeer jij je patiënt? Als zorgverlener ben je geneigd om dit te doen, om een aandoening, diagnose of behandeling correct weer te geven. Maar onbewust kun je daarmee je patiënt invalideren.

Manueel therapeut Rutger vertelt
In de 14 jaar dat ik als manueel therapeut werk, heb ik geleerd dat het gebruik van taal soms essentieel is in het vergroten van de kans van slagen van de behandeling. Ik heb regelmatig patiënten voor het eerst in mijn behandelkamer gehad die mij vroegen om een ‘verschoven wervel’ weer op zijn plaats te zetten of om een ‘scheve rug’ recht te zetten. Ik heb ook gemerkt dat het direct willen corrigeren van dit type van gedachten vaak niet direct en soms zelfs averechts werkt. Ik probeer bij patiënten met langdurige pijnklachten altijd eerst te achterhalen wat hun eigen gedachten over het ontstaan van de klachten zijn. Door in gesprek te gaan en een behandelrelatie op te bouwen, staan patiënten vaak meer open voor de visie die jij zelf als therapeut hebt. Ons vak blijft maatwerk en dat maakt het ook zo ontzettend interessant!

 

Sportfysiotherapeut Iris vertelt
Steeds vaker valt het op hoe negatief mensen over hun eigen lichaam spreken met termen als; mijn spieren zitten vast, of er is niets meer aan te doen want alles is versleten. Daarbij zelfs juist al hun klachten in handen van ons, de therapeut, leggen. Want wij kunnen het wel ‘even’ oplossen. Zelfredzaamheid wordt meer een externe factor in plaats van dat het intrinsiek is. Onze gesprekken in de behandelkamer worden nog belangrijker om deze gedachtes mogelijk om te kunnen draaien. Waarbij de patiënt weer een positieve kijk ervaart over hun eigen lijf. En dat ze ook begrijpen dat ze zelf veel kunnen bereiken in hun klachtenbeeld. Vooral om focus te geven wat de reden van pijnklachten bij slijtage kan zijn, of waarom spieren vastzitten. Wellicht ademt iemand gewoon niet goed. Zijn andere factoren, qua vitaliteit niet op orde. Door meer kennis te geven in termen als: er is duidelijk een spierkrachtsverschil, of je hebt wel wat minder kracht in je been. Zorg je ervoor dat je samen met je patiënt aan hun klachten kunt werken.

Gratis webinar voor fysiotherapeuten; Explain Pain – de kracht van metaforen

Wil je meer weten over de kracht van metaforen (tijdens de cursus Explain Pain gaan we dieper in op dit onderwerp) volgens de inzichten van MSc Bart van Buchem? Luister dan naar de uitgebreide versie van de gratis webinar via onderstaande link.

Explain Pain – begrijp de pijn cursus

Pijn is een wereldwijd probleem, met 1 op 5 mensen die een chronische vorm van pijn ervaart. De druk op de gezondheidszorg is aan het toenemen en de vraag naar een oplossing wordt groter. Opvattingen met betrekking tot (chronische) pijn maken daardoor ook een evolutie door. Sommige hebben het zelfs over een pijnrevolutie. Waarbij je radicaal anders leert denken en handelen met betrekking tot pijn en gezondheid. Maar hoe?

Onze tweedaagse cursus heeft twee hoofddoelen: Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional. En toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen. Meer weten over de nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->

Bewust communiceren als fysiotherapeut kun je leren

Als paramedici worden we vooral getraind te denken en te handelen binnen het medische model. Bij een cursus NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) leer je op een praktische manier hoe zowel verbale- als non-verbale communicatie/gesprekstechnieken werkt, de waarde van taalgebruik en wat je kunt doen om deze te sturen.

Explain Pain - Pijneducatie van de patiënt

Eugenie de Ruiter is de auteur van het boek “Verklein je Pijn”, waarin ze haar eigen ervaringen met chronische pijn en die van andere patiënten bespreekt. Tijdens de webinar zullen we dieper ingaan op de kennis, ervaring en therapieën die voor haar essentieel zijn gebleken in haar herstel. Het belooft een informatief en inspirerend gesprek te worden, waarbij Eugenie de Ruiter haar persoonlijke ervaring en inzichten zal delen.

Volgens schattingen van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen in Nederland chronische pijnklachten. Dit komt neer op ongeveer 1 op de 8 volwassenen. Het is belangrijk om te begrijpen dat elk individu met chronische pijn uniek is en hun eigen ervaringen heeft met het beheersen van hun pijn.

Gratis webinar voor fysiotherapeuten; Explain Pain – Pijneducatie van de patiënt

Wil je meer weten over het onderwerp: pijneducatie van de patiënt (tijdens de cursus Explain Pain gaan we dieper in op dit onderwerp) volgens de inzichten van MSc Bart van Buchem? Luister dan naar de uitgebreide versie van deze gratis webinar via onderstaande link.

Explain Pain – begrijp de pijn cursus

Pijn is een wereldwijd probleem, met 1 op 5 mensen die een chronische vorm van pijn ervaart. De druk op de gezondheidszorg is aan het toenemen en de vraag naar een oplossing wordt groter. Opvattingen met betrekking tot (chronische) pijn maken daardoor ook een evolutie door. Sommige hebben het zelfs over een pijnrevolutie. Waarbij je radicaal anders leert denken en handelen met betrekking tot pijn en gezondheid. Maar hoe?

Onze tweedaagse cursus heeft twee hoofddoelen: Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional. En toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen. Meer weten over de nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->

Bewust communiceren als fysiotherapeut kun je leren Fysiolinks

Stel je hebt een patiënt met lage rugklachten. Een dame met een beetje overgewicht, een zittend beroep en die ook nog eens een uur op en neer naar haar werk rijdt. Jij adviseert haar wekelijks een aantal oefeningen te doen om meer kracht en flexibiliteit op te bouwen. Maar ze boekt geen enkele vooruitgang, zegt ze… Ze zeurt iedere week een beetje tegen je aan tijdens haar bezoek aan jou. “Die oefeningen helpen niet, waarom zou ik ze doen?” Ai, wat zeg je dan? Inmiddels zie je er haast tegenop om deze patiënt wekelijks te ontvangen.

Waarschijnlijk komt bovenstaande jou bekend voor. Patiënten helpen en motiveren die aanhoudende pijnklachten hebben, is zonder meer een uitdagende situatie voor iedere fysiotherapeut. Het is dus van wezenlijk belang dat je gesprekstechnieken leert om de patiënt te motiveren, zodat ze zelf verantwoordelijkheid nemen.

Je kunt namelijk wel 10 bijscholingscursussen gevolgd hebben. Nog eens 20 verschillende oefeningen klaar hebben voor behandeltechnieken, maar als je niet kunt doordringen tot je patiënt dan heb je daar niet zoveel aan. Want drie dingen zijn minstens net zo belangrijk;

 • Je patiënt moet geloven dat de behandeling helpt in het herstelproces van de klacht. Als de patiënt er niet in gelooft, is dat niet bevorderlijk voor zijn of haar herstel.
 • De patiënt moet gemotiveerd genoeg zijn om de oefeningen te (blijven) doen. Doen ze die thuis niet, dan heeft jouw behandeling niet zoveel zin.
 • Ga vooral ook het gesprek aan met je patiënt; om te informeren naar de eigen ideeën van de patiënt rondom hun pijnklacht en maak daarbij duidelijk wat er echt (of echt niet) met bijvoorbeeld de rug van de patiënt aan de hand is. Sommigen kampen met onterechte ‘illness beliefs’ dat hun herstel ook niet bevordert. Zie hiervoor ook de blog over Explain Pain – de kracht van metaforen ->

Dit is de reden waarom enkele van onze docenten dit onderdeel specifiek mee in hun cursussen uitlichten. Ze leren je niet alleen technieken aan om bijvoorbeeld complexe schouderproblemen of rugklachten te behandelen, maar ook hoe je direct het gedrag van de patiënt kunt beïnvloeden.

5 tips hoe zowel verbale- als non-verbale communicatie/gesprekstechnieken werkt:

 1. Probeer motiverende gespreksvoering te doen. Dat is een benadering die als inzet heeft de intrinsieke motivatie van de patiënt te versterken. Intrinsieke motivatie komt vanuit je patiënt zelf. Kijk of je deze kunt beïnvloeden. Wat kan deze dame met lage rugklachten wel weer als de pijn minder is? Welk plezier of energie zou vrijkomen bij afgenomen pijn? Kun je de behandeling daarop inrichten? Dit type gespreksvoering verrijkt je mogelijkheden om mensen te begeleiden bij aanhoudende pijnklachten enorm.
 2. Integreer een vorm van spel in je behandeling, maak het leuk en grappig om met een attribuut aan de gang te gaan. Is er iets dat ze thuis ook kunnen gebruiken? Een oefening die een lach op het gezicht tovert?
 3. Focus samen met je patiënt op wat er al wel goed gaat. Het kan zitten in hele kleine dingen! Misschien is je patiënt gestart met wat ochtendstretches of misschien is de pijn al wat minder bij het autorijden?  Wellicht stopt je patiënt wel halverwege de lange rit naar werk voor een kop koffie en wat beweging?
 4. Laat ze zelf meedenken over welke oefeningen ze kunnen doen, dan hebben ze vaak meer motivatie.
 5. Vraag ze duidelijk hoe ze hun oefeningen willen ontvangen. Uitgeprint, via email of bijvoorbeeld via een app met videovoorbeelden.

Bewust communiceren als fysiotherapeut kun je leren

NLP; methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering
Als paramedici worden we vooral getraind te denken en te handelen binnen het medische model. Bij een cursus NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) leer je op een praktische manier hoe zowel verbale- als non-verbale communicatie/gesprekstechnieken werkt, de waarde van taalgebruik en wat je kunt doen om deze te sturen.

Explain Pain – begrijp de pijn cursus
Onze tweedaagse cursus (KRF 19pt) heeft twee hoofddoelen: Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional. En toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen. Meer weten over onze KNGF geaccrediteerde nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->