Posts

Schouderpijn volgens de biopsychosociale benadering door Jeremy Lewis

Behandeling van schouderpijn volgens de biopsychosociale benadering door Jeremy Lewis

Prof. dr. Jeremy Lewis is naast fysiotherapeut ook onderzoeker uit het Verenigd Koninkrijk, die bekend staat om zijn bijdragen aan het begrijpen en behandelen van schouderaandoeningen. Hij is vooral bekend om zijn revalidatieprogramma “Shape up my Shoulder (SUMS)” en een biopsychosociale benadering van schouderpijn. Deze aanpak gaat uit van het idee dat schouderpijn niet alleen wordt veroorzaakt door fysieke factoren, zoals een blessure of een aandoening van het schoudergewricht, maar ook door psychologische en sociale factoren, zoals angst, stress en werkgerelateerde factoren.

The Shoulder; het schouderprotocol van prof. dr. Jeremy Lewis

Het schouderprotocol van Jeremy Lewis is een gestructureerde benadering voor de evaluatie en behandeling van schouderpijn. Het protocol omvat een reeks van stappen die gericht zijn op het identificeren van de oorzaken van schouderpijn en het ontwikkelen van een gepersonaliseerd behandelplan dat deze oorzaken aanpakt.

Het protocol begint met een grondige beoordeling van de patiënt om de structuur en functie van de schouder te beoordelen en om eventuele fysieke oorzaken van de pijn te identificeren. Dit omvat een evaluatie van de mobiliteit, kracht en stabiliteit van de schouder, evenals een beoordeling van de nek en bovenrug, die ook van invloed kunnen zijn op de schouderpijn.

Naast de fysieke beoordeling omvat het protocol ook een evaluatie van psychologische en sociale factoren die bijdragen aan de schouderpijn. Dit omvat een evaluatie van angst, stress, depressie en andere psychologische factoren, evenals werkgerelateerde factoren en levensstijlfactoren die de schouderpijn kunnen verergeren.

Op basis van deze beoordeling wordt een gepersonaliseerd behandelplan ontwikkeld dat de oorzaken van de schouderpijn aanpakt. Dit kan onder meer fysiotherapie, oefeningen, manuele therapie, ergonomische aanpassingen en advies over levensstijlveranderingen omvatten. Het doel van het protocol is om de pijn te verminderen, de functie van de schouder te verbeteren en de patiënt te helpen terug te keren naar zijn of haar normale activiteiten.

Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd door Jeremy Lewis over het biopsychosociale-model en de toepassing ervan bij de behandeling van musculoskeletale aandoeningen. Hieronder vind je 4 voorbeelden:

 1. Lewis J., O’Sullivan P. (2015). Is it time to reframe how we care for people with non-traumatic musculoskeletal pain? British Journal of Sports Medicine, 49(17), 1077-1078.
  In dit artikel beschrijven Lewis en O’Sullivan hoe het biopsychosociale-model kan worden toegepast om de zorg voor mensen met niet-traumatische musculoskeletale pijn te verbeteren.
 2. Lewis J., McCabe C., Franklyn-Miller A. (2015). Biopsychosocial factors affective outcomes in persistent shoulder pain. Disability and Rehabilitation, 37(16), 1430-1435.
  In deze studie wordt onderzocht hoe biopsychosociale factoren van invloed zijn op de uitkomsten bij patiënten met aanhoudende schouderpijn.
 3. Lewis J., McCreesh K., Roy J.S., Ginn K. (2015). Rotator cuff tendinopathy: navigating the diagnosis-management conundrum. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 45(11), 923-937.
  In dit artikel wordt beschreven hoe het biopsychosociale-model kan worden toegepast bij de diagnose en behandeling van rotator cuff tendinopathie.
 4. Lewis J. (2018). Assessing and managing rotator cuff disorders. Manual Therapy, 33, 1-2.
  In dit artikel beschrijft Lewis hoe het biopsychosociale-model kan worden gebruikt om rotator cuff aandoeningen te beoordelen en te behandelen.

Deze artikelen laten zien hoe Jeremy Lewis het biopsychosociale-model toepast bij de behandeling van musculoskeletale aandoeningen, met specifieke aandacht voor schouderklachten. Ze bieden inzicht in de wetenschappelijke basis van zijn benadering en ondersteunen het gebruik van het biopsychosociale-model bij de zorg voor patiënten.

Welke nascholingscursussen kunnen jou als fysiotherapeut hierbij verder helpen?

De schoudercursus van prof. dr. Jeremy Lewis

Tijdens de tweedaagse cursus ‘The Shoulder: Theory & Practice’ (KRF 18pt) voor Fysiolinks legt hij de nadruk op een biopsychosociale benadering van de schouderrevalidatie, een combinatie van evidence based oefeningen, pijnwetenschap, levensstijl, psychosociale factoren en educatie. Zijn belangrijkste klinische expertisegebieden zijn: subacromiale pijn (impingement) syndroom, rotator cuff peesproblemen, schouderpijnsyndromen en frozen shoulder.

Daarnaast biedt de cursus praktische trainingen, veel educatie over de anatomie en biomechanica van de schouder, over de invloed van houding en spieronbalans en zijn verband met schouderpathologie, evenals over hoe schouderaandoeningen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. Meer weten over onze KNGF geaccrediteerde nascholing schoudercursus van Jeremy Lewis ».

Explain Pain – begrijp de pijn cursus

Pijn is een wereldwijd probleem, met 1 op 5 mensen die een chronische vorm van pijn ervaart. De druk op de gezondheidszorg is aan het toenemen en de vraag naar een oplossing wordt groter. Opvattingen met betrekking tot (chronische) pijn maken daardoor ook een evolutie door. Sommige hebben het zelfs over een pijnrevolutie. Waarbij je radicaal anders leert denken en handelen met betrekking tot pijn en gezondheid. Maar hoe?

Onze tweedaagse cursus heeft twee hoofddoelen: Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional. En toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen. Meer weten over de nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->

Een biopsychosociale benadering bij een schouderprobleem

Zo maak je gebruik van een biopsychosociale benadering bij een schouderprobleem van je patiënt

De anatomie van de schoudergordel is complex en het begrijpen van de functie en relatie tussen de verschillende structuren is essentieel om blessures en pijnklachten te begrijpen en te behandelen. De biopsychosociale benadering van schouderpijn is een geïntegreerde aanpak die de biologische, psychologische en sociale factoren die betrokken zijn bij schouderpijn behandelt. Deze aanpak gaat uit van het idee dat schouderpijn niet alleen wordt veroorzaakt door fysieke factoren, zoals een blessure of een aandoening van het schoudergewricht, maar ook door psychologische en sociale factoren, zoals angst, stress en werkgerelateerde factoren.

De biopsychosociale benadering

De biopsychosociale benadering werd voor het eerst ontwikkeld in de jaren 70 van de vorige eeuw als een alternatief voor de traditionele biomedische benadering van gezondheid en ziekte, die voornamelijk gericht was op de fysieke aspecten van ziekte en genezing.

Deze benadering houdt rekening met de hele persoon en niet alleen met de schouder, omdat de oorzaken van schouderpijn vaak complex zijn en vaak verschillende aspecten van iemands leven beïnvloeden. Dit is een manier van benaderen van gezondheidsproblemen waarbij er aandacht wordt besteed aan de fysieke, psychologische en sociale aspecten van het leven van een persoon, om zo een beter inzicht te krijgen in de complexe interacties tussen deze aspecten. Op basis van deze evaluatie kan dan een gepersonaliseerd behandelplan worden ontwikkeld dat rekening houdt met alle factoren die bijdragen aan de gezondheid van de patiënt en een mogelijke rol spelen bij het ontstaan en het voortbestaan van deze klachten.

Schouderklachten kunnen veroorzaakt worden door een combinatie van fysieke, biologische, psychologische en sociale factoren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van risicofactoren die verband houden met deze factoren:

Fysieke risicofactoren:

 • Overbelasting van de schouders door herhaalde bewegingen of het tillen van zware voorwerpen
 • Verkeerde houding tijdens het werken of sporten
 • Een blessure, zoals een schouderfractuur of een schouderluxatie
 • Verzwakte spieren rond de schouder, waardoor de stabiliteit van de schouder wordt verminderd
 • Verminderde mobiliteit van de schouder, bijvoorbeeld door verklevingen of stijfheid van de gewrichten

Biologische risicofactoren:

 • Leeftijd: ouderen hebben een groter risico op schouderklachten
 • Geslacht: vrouwen hebben over het algemeen meer last van schouderklachten dan mannen
 • Erfelijke aanleg voor bepaalde aandoeningen die schouderpijn kunnen veroorzaken, zoals artrose of reumatoïde artritis
 • Verminderde botdichtheid (osteoporose), wat kan leiden tot een verhoogd risico op fracturen in de schouder

Psychologische risicofactoren; bij deze factoren zou je kunnen denken aan het in kaart brengen van psychosociale stressfactoren en de invloed hiervan op de pijnervaring.
Bijvoorbeeld:

 • Stress en angst kunnen leiden tot spanning in de spieren rond de schouders en de nek, wat kan bijdragen aan schouderpijn
 • Depressie kan de perceptie van pijn versterken en kan ook leiden tot een verminderde activiteit en mobiliteit, wat op zijn beurt weer kan bijdragen aan schouderklachten
 • Negatieve emoties zoals woede, verdriet of frustratie kunnen leiden tot een verhoogde spierspanning, wat kan bijdragen aan schouderpijn

Sociale risicofactoren; bij deze factoren zou je kunnen denken aan het in kaart brengen van de sociale omstandigheden waarin de patiënt verkeert en welke invloed dit heeft op het ontstaan en voortbestaan van de klachten.
Bijvoorbeeld:

 • Werkgerelateerde factoren zoals langdurig werken met de armen boven het hoofd, werken aan een bureau met een slechte houding of werken in een repetitieve productielijn kunnen bijdragen aan schouderklachten
 • Gebrek aan sociale steun of sociale isolatie kan leiden tot een verminderde fysieke activiteit en kan bijdragen aan schouderklachten
 • Levensstijlfactoren zoals roken, een slecht dieet en een sedentaire levensstijl kunnen het risico op schouderklachten verhogen.

Door de biologische, psychologische en sociale factoren in kaart te brengen, kun je een volledig beeld krijgen van de oorzaken van de klachten en een behandeling op maat bieden. Het is belangrijk om deze verschillende risicofactoren te begrijpen en te evalueren bij het identificeren en behandelen van schouderklachten, omdat een biopsychosociale aanpak vaak de beste resultaten oplevert.

Welke nascholingscursussen kunnen jou als fysiotherapeut hierbij verder helpen?

De schoudercursus van prof. dr. Jeremy Lewis

Tijdens de tweedaagse cursus ‘The Shoulder: Theory & Practice’ (KRF 18pt) voor Fysiolinks legt hij de nadruk op een biopsychosociale benadering van de schouderrevalidatie, een combinatie van evidence based oefeningen, pijnwetenschap, levensstijl, psychosociale factoren en educatie. Zijn belangrijkste klinische expertisegebieden zijn: subacromiale pijn (impingement) syndroom, rotator cuff peesproblemen, schouderpijnsyndromen en frozen shoulder.

Daarnaast biedt de cursus praktische trainingen, veel educatie over de anatomie en biomechanica van de schouder, over de invloed van houding en spieronbalans en zijn verband met schouderpathologie, evenals over hoe schouderaandoeningen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. Meer weten over onze KNGF geaccrediteerde nascholing schoudercursus van Jeremy Lewis ».

Explain Pain – begrijp de pijn cursus

Pijn is een wereldwijd probleem, met 1 op 5 mensen die een chronische vorm van pijn ervaart. De druk op de gezondheidszorg is aan het toenemen en de vraag naar een oplossing wordt groter. Opvattingen met betrekking tot (chronische) pijn maken daardoor ook een evolutie door. Sommige hebben het zelfs over een pijnrevolutie. Waarbij je radicaal anders leert denken en handelen met betrekking tot pijn en gezondheid. Maar hoe?

Onze tweedaagse cursus heeft twee hoofddoelen: Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional. En toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen. Meer weten over de nascholingscursus Explain Pain voor fysiotherapeuten ->

Verschil schoudercursus Jeremy Lewis, Anju Jaggi en Ann Cools

Dit is het verschil tussen een schoudercursus van Jeremy Lewis, Anju Jaggi en Ann Cools

Jeremy Lewis, Anju Jaggi, en Ann Cools zijn alle drie gerenommeerde experts op het gebied van schouderrevalidatie en -behandeling en als docent verbonden aan Fysiolinks voor diverse schoudercursussen. Ze hebben elk hun eigen unieke aanpak en methodologie over de benadering en behandeling van complexe schouderklachten. Wij leggen de verschillen voor je uit.

De schoudercursus van prof. dr. Jeremy Lewis

Jeremy Lewis is naast fysiotherapeut ook onderzoeker uit het Verenigd Koninkrijk, die bekend staat om zijn bijdragen aan het begrijpen en behandelen van schouderaandoeningen. Hij is vooral bekend om zijn revalidatieprogramma “Shape up my Shoulder (SUMS)”.

Tijdens de tweedaagse cursus ‘The Shoulder: Theory & Practice’ (KRF 18pt) voor Fysiolinks legt hij de nadruk op een biopsychosociale benadering van de schouderrevalidatie, een combinatie van evidence based oefeningen, pijnwetenschap, levensstijl, psychosociale factoren en educatie. Zijn belangrijkste klinische expertisegebieden zijn: subacromiale pijn (impingement) syndroom, rotator cuff peesproblemen, schouderpijnsyndromen en frozen shoulder.

Daarnaast biedt de cursus praktische trainingen, veel educatie over de anatomie en biomechanica van de schouder, over de invloed van houding en spieronbalans en zijn verband met schouderpathologie, evenals over hoe schouderaandoeningen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. Meer weten over onze KNGF geaccrediteerde nascholing schoudercursus van Jeremy Lewis ».

De schoudercursus van dr. Anju Jaggi

Anju Jaggi is een fysiotherapeut en wetenschapper uit het Verenigd Koninkrijk, die gespecialiseerd is in de behandeling van complexe schouderaandoeningen. Ze heeft haar eigen schoudercursus ontwikkeld, genaamd “Solving complex shoulder problems“, waarin ze zich richt op een combinatie van mobilisatie, versterkende oefeningen en neuromusculaire re-educatie om schouderaandoeningen zoals schouderinstabiliteit te behandelen. De belangrijkste doelstellingen zijn het beter begrijpen van spierrekruteringspatronen, structurele tekorten en de psychosociale factoren bij de behandeling van complexe schouderinstabiliteit en pijn (RCRSP).

Ze is betrokken geweest bij de BESS/BOA patiënten zorgtraject van de a-traumatische schouder die gebruikt wordt al richtlijn in Engeland, deze wordt ook besproken tijdens de cursus.

Onze tweedaagse cursus ‘Solving complex shoulder problems’ (KRF 19pt) helpt je klachten van de schoudergordel beter te begrijpen door te focussen op het beïnvloeden van de motorische controle. Als cursist word je daarnaast meegenomen in de problematiek van schouderinstabiliteit veroorzaakt door gebrek aan rotator cuff controle, rotator cuff insufficiëntie en de classificatie en behandeling van niet traumatische instabiliteit. Meer weten over onze KNGF geaccrediteerde nascholing schoudercursus van Anju Jaggi ».

De schoudercursus van prof. dr. Ann Cools

Ann Cools is een Belgische fysiotherapeut en onderzoeker, die bekend staat om haar expertise in schouderrevalidatie en -behandeling. Ze heeft ook haar eigen schoudercursussen ontwikkeld, genaamd “Schouderklachten (level I, II en III)” en ‘Return to sport; The shoulder in sports medicine’, waarin ze zich richt op het ontwikkelen van een dieper begrip van de anatomie en biomechanica van de schouder en het toepassen van wetenschappelijk onderbouwde revalidatieprincipes.

Via haar eigen wetenschappelijke stroomdiagrammen helpt ze je om duidelijker schouderpijn te definiëren en heeft ze een algoritme voor de scapula revalidatie.

De tweedaagse ‘Basiscursus Schouderklachten’ (KRF 18pt) worden behandelingsrichtlijnen beschreven voor de meest voorkomende (chronische) schouderaandoeningen zoals rotator cuff aandoeningen, traumatische en atraumatische instabiliteit, scapulaire dyskinesis en sportspecifieke schouderpijn. Andere onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: Revalidatie bij anterieure instabiliteit (TUBS), multidirectionele (AMBRI), functionele overbelastingsstabiliteit, manuele mobilisatie en spierverlengende technieken bij subacrominaal conflict en GIRD en tot slot scapulothoracale revalidatie oefening (kracht en musculaire evenwicht). Meer weten over onze KNGF geaccrediteerde nascholing schoudercursus van Ann Cools ».